Ո՞վ կարող է դիմել կանաչ վարկ ստանալու համար

Who can apply for an EERE loan

Միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունները (ՄՓՄՁ), մասնավորապես` իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերերը և անհատ ֆերմերները կարող են դիմել կանաչ վարկ ստանալու համար՝ անկախ ծավալած գործունեության տնտեսական ոլորտից և վայրից:

Այս ծառայությունը հասանելի է նրանց, ովքեր պլանավորում են ներդրումներ կատարել էներգաարդյունավետ բարձր տեխնոլոգիաներում, արտադրական գործարաններում, մեքենաշինության կամ արտադրական այլ սարքավորումների մեջ, որոնք կնպաստեն էներգիայի սպառման նվազեցմանը և ապրանքի որակի բարձրացմանը:

 

* ՄՓՄՁ-ների սահմանումն՝ ըստ ՀՀ օրենսդրության.

  • աշխատակիցների թիվը՝ ≤ 250 մարդ,
  • նախորդ տարվա գործունեությունից ստացված հասույթը՝ ≤ 1.5 մլրդ ՀՀ դրամ,
  • նախորդ տարեվերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը՝ ≤ 1.0 մլրդ ՀՀ դրամ: