Որո՞նք են կանաչ ներդրումները

What are EE/RE investments?

Եթե ցանկանում եք օպտիմալացնել Ձեր արտադրական շղթաները, բարելավել արտադրողականությունը և ապրանքի որակը, ինչպես նաև բարձրացնել Ձեր կազմակերպության մրցունակությունը, ապա Դուք այդ ամենը կարող եք իրականացնել՝ ներդրումներ կատարելով նորարար և արդյունավետ տեխնոլոգիաներում:

Եթե ցանկանում եք նվազեցնել էներգիայի սպառումը և ծախսերը, ապա այն հնարավոր է իրականացնել՝ կատարելով շինության ջերմամեկուսացման միջոցառումներ, փոխել լուսավորման համակարգը և բարելավել ջեռուցման կամ հովացման համակարգերը:

Եթե ցանկանում եք նվազեցնել էլեկտրականության ծախսը կամ նվազագույնի հասցնել Ձեր շինությունների ջեռուցման կամ ջրի տաքացման հետ կապված ծախսերը, ապա կարող եք այն իրականացնել՝ օգտագործելով վերականգնվող աղբյուրներից ստացված էներգիան: Դրանցից են արևային պանելները և կենսազանգվածների հիման վրա աշխատող ջեռուցման համակարգերը:

Էներգաարդյունավետ (ԷԱ) ներդրումներ

Էներգաարդյունավետ (ԷԱ) ներդրում կարող են համարվել արտադրական նշանակության տեխնիկայի և սարքավորումների ուղղությամբ կատարվող ներդրումները, որոնք որոշակի քանակի ապրանք արտադրելիս՝ սպառում են ավելի քիչ էներգիա (ջերմային, լուսային, կինետիկ) կամ ավելացնում են ապրանքի քանակը՝ չսպառելով հավելյալ էներգիա: Երկու դեպքում էլ հնարավոր է նվազեցնել ածխածնի երկօքսիդի արտանետումները մթնոլորտ:

Որո՞նք են էներգաարդյունավետ ներդրումների առավելությունները:

 • Բիզնեսում և արդյունաբերության մեջ կիրառվող էներգաարդյունավետությունը կարող է ֆինանսական առումով հանգեցնել առավելությունների՝ էլեկտրաէներգիայի ծախսերի նվազեցման միջոցով:
 • Էներգաարդյունավետությունն օգնում է նվազեցնել ջերմոցային գազերի և այլ աղտոտիչների արտանետումներն՝ այդպիսով իսկ բարելավելով շրջակա միջավայրը:
 • Էներգաարդյունավետության կիրառման արդյունքում բիզնեսի ձեռք բերած առավելություններն են՝ կորպորատիվ մշակույթի բարելավումը, ավելի բարեկեցիկ համայնքը, հաճախորդների հետ հարաբերությունները, աշխատակազմի արտադրողականության և արտադրանքի քանակի աճը, շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատումը, ինչպես նաև աշխատանքային և անվտանգության պայմանների բարելավումը:

 Ինչո՞ւ է մեզ անհրաժեշտ լինել էներգաարդյունավետ:

 • Վերջին տասնամյակներում գրանցվել է էներգիայի սպառման ահռելի աճ: Մեր գործողություններով մեզ վտանգի ենք ենթարկում՝ օգտագործելով երկրի բնական պաշարները, ոչնչացնելով կենսական նշանակություն ունեցող բնակավայրերը և աղտոտելով այն օդը, որով շնչում ենք:

Էներգաարդյունավետությունը միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս կառավարել և սահմանափակել էներգիայի տարեցտարի աճող սպառումն այնպես, որ հնարավոր լինի պաշտպանել վայրի բնությունը, պահպանել մոլորակը և համոզված լինել, որ կա բավարար էներգիա ապագա սերունդների համար:

Վերականգնվող էներգետիկայում (ՎԷ) կատարվող ներդրումներ

Վերականգնվող էներգետիկայում (ՎԷ)  կատարվող ներդրում կարող է համարվել արտադրական նշանակությամբ այնպիսի տեխնիկայի և սարքավորումների ձեռքբերումը, որոնք արտադրում և/կամ սպառում են արագ վերականգնվող կամ անսպառ էներգիայի աղբյուրներ: Դրանք են արևային լույսը, երկրաջերմային տաքությունը, քամին, ծովի ալիքները, ջուրը, տարբեր տեսակի կենսազանգվածներ: Այս ռեսուրսների առավելությունը դրանց գրեթե անսահմանափակ քանակով հասանելի լինելն է, և որ դրանցով հնարավոր է նվազեցնել ավանդական ռեսուրներից կախվածությունը: Վերականգնվող ռեսուրսների օգտագործումը չի աղտոտում շրջակա միջավայրը:

Որո՞նք են վերականգնվող էներգետիկայում կատարվող ներդրումների առավելությունները:

 • Վերականգնվող էներգիայի օգտագործման ամենակարևոր առավելությունն իր կայունությունն է, որը հնարավոր չէ սպառել մարդկության կյանքի ընթացքում:
 • Վերականգնվող էներգիա արտադրող սարքավորումներն, ընդհանուր առմամբ, պահանջում են ավելի քիչ սպասարկում՝ ի տարբերություն ավանդական գեներատորների: Առաջինների վառելիքն առաջանում է բնական և առկա ռեսուրսներից, ինչը հանգեցնում է նաև գործառնական ծախսերի նվազեցման:
 • Շատ ավելի կարևոր առավելություն է, որ վերականգնվող էներգիան չի առաջացնում կամ քիչ է առաջացնում այնպիսի թափոններ, ինչպիսիք են  ածխածնի երկօքսիդը կամ այլ քիմիական աղտոտիչներ: Այդպիսով, այն շրջակա միջավայրի վրա թողնում է չնչին ազդեցություն:
 • Վերականգնվող էներգետիկայի նախագծերը կարող են տարբեր երկրների համար տնտեսական առավելություններ առաջացնել, քանի որ նախագծերի մեծամասնությունն իրականացվում է խոշոր քաղաքներից և մայրաքաղաքի արվարձաններից մեծ հեռավորության վրա: Տնտեսական աճ կարող է նաև առաջանալ տեղական ծառայություններից առավել շատ օգտվելու ցուցանիշներից, ինչպես նաև զբոսաշրջության զարգացումից:

Ինչո՞ւ է այդքան կարևոր վերականգնվող էներգետիկան:

 • Վերկանգնվող էներգիայի օգտագործման նպատակը կայանում է շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության նվազեցումը, որը կապված է էներգիայի չվերականգնվող աղբյուրների օգտագործման հետ, ինչպիսիք են՝ ածուխը, բնական գազը և այլն:
 • Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործումը Ձեզ համար կարող է երկարաժամկետ առումով հանգեցնել ոչ միայն ծախսերի նվազեցմանը և խնայմանը, այլ նաև կնպաստի շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը հանածո վառելիքի արտանետումներից, որոնք առաջանում են էներգիայի չվերականգնվող աղբյուրների օգտագործումից:

Էներգետիկ ծառայություններ

Էներգետիկ ծառայուններ մատուցող ընկերությունների (ESCO) հետ համագործակցությունը համարվում է Էներգիայի սպառման և CO2 արտանետումների կրճատմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման արդյունավետ մեխանիզմ։ Հաշվի առնելով հաճախորդի ձեռնարկությանը բնորոշ պահանջները, ESCO ընկերությունները ներկայացնում են էներգախնայողությունը առավելագույնին հասցնելու վերաբերյալ համապարփակ պլան: ESCO ընկերությունները նախագծում և իրականացնում են ծրագիր, որը ներառում է բազմաթիվ էներախնայողության միջոցառումներ, միաժամանակ հաշվի առնելով վերջիններիս փոխկապակցվածությունը:

Որո՞նք են համարվում ESCO ծառայություններ

 • ESCO ընկերությունները ներկայացնում են ներդրումային մակարդակի աուդիտ (առավել մանրամասն էներգետիկ աուդիտ), որը վերլուծում է էներգախնայողության ֆինանսական կողմերը և, հնարավոր փոփոխությունների կամ թարմացումների արդյունքում ստացվող ներդրումների վերադարձի ժամկետները:
 • ESCO ընկերությունները մշակում են համապատասխան ծավալիի նախագիծ: Բացի այդ, նրանք ձեռք են բերում և տեղադրում են անհրաժեշտ սարքավորումները, ինչպես նաև կատարում են մշտադիտարկում և էներգախնայողության ցուցանիշների ստուգում` համաձայն պայմանագրում նշված և հաճախորդի համար ցանկալի հաճախականությամբ:
 • Անհրաժեշտության դեպքում, ESCO ընկերությունները տրամադրում են նաև ընթացիկ շահագործման և պահպանման ծառայություններ: Հաճախորդի համար պատրաստում են հաշվետվություններ` մանրամասն ներկայացնելով հաճախորդի գրանցված էներգախնայողությունների մասին տեղեկություն, իսկ կանխատեսված տվյալներից ցածր տվյալներ գրանցելու դեպքում, առաջարկում են վերականգնման նոր պլան:

Ինչո՞ւ օգտվել ESCO ընկերությունների ծառայություններից

 • ESCO ընկերությունները ձեռնարկում են անհրաժեշտ էներգախնայողության միջոցառումներ՝ առանց ենթածրագրի / հաճախորդի փարձառություն կամ փորձաքննության անցկացման անհրաժեշտության: ESCO ընկերությունները իրականացնում են էներգախնայողության այնպիսի միջոցառումներ, որոնք կապված են երաշխավորված խնայողությունների հետ:

Ծրագրի բնորոշ կանաչ ներդրումներն են՝

Ներդրումային խմբեր Օրինակներ
Ջեռուցում, oդորակում և oդափոխություն
 • Գազի կաթսա ջեռուցման և/կամ տաք ջրի համար
 • Կոնդենսացիոն կաթսա ջեռուցման և/կամ տաք ջրի համար
 • Ջերմային պոմպեր
 • Օդորակման սպլիտ համակարգեր
 • Օդորակման VRF մուլտիսպլիտ համակարգեր
 • Օդափոխության
Լուսավորություն
 • Արդյունավետ լուսավորման համակարգեր
Արտադրական նպատակով ջեռուցում
 • Արտադրական նպատակով շոգեկաթսաներ
Արտադրական նպատակով սառեցում
 • Առևտրային սառեցման սարքավորումներ
 • Սառնախցիկներ
 • Սառցախցիկներ
Շենքերի ջերմամեկուսացում
 • Շենքերի պատերի, հատակի և տանիքի ջերմամեկուսացում
 • Պատուհանների և դռների տեղադրում
Սննդի վերամշակման սարքավորումներ
 • Արտադրական խառնիչներ
 • Թխելու վառարաններ
 • Մթերքի արտադրական հոսքեր
Արդյունաբերական նշանակությամբ արտադրական մեքենաներ
 • CNC մեքենաներ (օր.՝ խառատահաստոց, կտրող հաստոց)
 • Արտադրական հոսքագծեր
Տրանսպորտ
 • Բենզինի և դիզելային վառելիքի փոխարինում գազով
ՏՏ սարքավորումներ
 • Տպիչներ
 • Սերվերներ
 • Մոնիտորներ/էկրաններ
Այլ ԷԱ ներդրումներ
 • Բժշկական տեխնիկական սարքավորումներ
Արևային էներգիա
 • Արևային ֆոտովոլտաիկ համակարգեր
 • Արևային ջրատաքացման համակարգեր
Կենսազանգվածներից ստացվող էներգիա
 • Բույսեր, որոնցից կենսագազ է արտադրվում
Հիդրոէներգիա
 • Ջրային տուրբիններ
Հողմային էներգիա
 • Հողմային տուրբիններ
Երկրաջերմային էներգիա
 • Երկրաջերմային ջերմության պոմպեր