Որտե՞ղ կարելի է դիմել կանաչ վարկ ստանալու համար

Where can I apply for an EE/RE loan

Կանաչվարկ ստանալու համար անհրաժեշտ է կապ հաստատել մեր գործընկեր ֆինանսական կառույցներից (ԳՖԿ-ներ) որևէ մեկի հետ: ԳՖԿ-ների փորձառու և հմուտ մասնագետները կուղղորդեն Ձեզ ներդրումային նախագծերի ֆինանսավորման համար:

Մեր գործընկեր ֆինանսական կառույցներն են՝